4. ZŠ

Zpět na seznam patronů

Profil školy
Jedná se o základní školu sídlištního typu s kapacitou téměř 600 žáků. Škola je součástí řady programů na podporu a ochranu životního prostředí, např. Ekoškola (ve škole funguje tzv. ekotým, který pomáhá s environmentální osvětou žáků), Fairtrade na podporu spravedlivého obchodu, škola realizuje ozdravné pobyty v přírodě s environmentálním programem. Jako jedná z mála disponuje venkovním podkrušnohorským arboretem, které slouží pro vzdělávací účely. K přírodě má škola blízko a je jedním z důležitých bodů konceptu jejího budoucího rozvoje.

Patroni
Do projektu MOST k přírodě je zapojen Badatelský kroužek pod vedením Mgr. Svatopluka Frolík, celkem 13 žáků. Jedná se o žáky, kteří aktivně tráví odpoledne v přírodě a rádi se zapojují do mimoškolních projektů.

Spravovaná lokalita
Kolektiv badatelského kroužku si zvolil za svou spravovanou lokalitu vrch Lajsník.

Plánované aktivity
Ve školním roce 2022/2023 bude kroužek bude vysazovat keře, konkrétně se bude jednat o bobkovišně.

Naši partneři
ORLEN Unipetrol Město Most Technické služby Most SčVK