O nás

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí již od roku 2000 a je jedním z je odborných útvarů společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě.

Hlavním posláním ekocentra je zajišťovat dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí a ekospotřebitelství pro širokou veřejnost. K tomu disponuje bezplatnou telefonní linkou (+420 800 195 342) a např. také službou Mobilní rozhlas (https://www.ecmost.cz/mobilni-rozhlas).

Ekocentrum vyvíjí svou činnost také v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – vytváří vlastní výukové programy (https://www.ecmost.cz/vyukove-programy) pro školky a školy.

Vzdělávací projekty ekocentra mají za cíl nejen přilákat a pobavit, ale zároveň vzbudit zájem o ochranu přírody a úctu k ní. Jedním takovým je společensky odpovědný projekt „MOST k přírodě“.

„Blíž k přírodě, blíž k sobě“
Naši partneři
ORLEN Unipetrol Město Most Technické služby Most SčVK