Patroni

1. ZŠ

Profil školy
Základní škola s 1. a 2. stupněm, jež se profiluje jako škola se zaměřením na environmentální výchovu. Mottem, zvoleným pro vlastní školní vzdělávací program, podle něhož škola své žák…

4. ZŠ

Profil školy
Jedná se o základní školu sídlištního typu s kapacitou téměř 600 žáků. Škola je součástí řady programů na podporu a ochranu životního prostředí, např. Ekoškola (ve škole funguje tzv. e…

8. ZŠ

Profil školy
Škola se nachází v centru města a navštěvují jí žáci z její blízkosti, z okolních částí města a přilehlých obcí. Základní škola pro 600 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou. K di…

11. ZŠ

Profil školy
11. Základní škola leží v panelákové sídlištní výstavbě nedaleko centra města Mostu. Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje školu 589 žáků. Výhodou školy je její rozsáhlý areál, který tv…

15. ZŠ

Profil školy
Základní škola se nachází uprostřed sídliště Výsluní, jedná se o středně velkou školou obklopenou panelovými domy. Škola zaujímá významné místo v projektu „Škola podporující zdraví“. J…

18. ZŠ

Profil školy
Základní škola pro 765 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je dramatický, keramický, sportovní, přírodovědný i taneční kroužek. Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu U…

Naši partneři
ORLEN Unipetrol Město Most Technické služby Most SčVK