O projektu

Projekt je realizován
pod záštitou primátora města Mostu

Hlavním cílem našeho projektu „MOST k přírodě“ je podnítit zájem těch nejmladších obyvatel o životní prostředí v bezprostřední blízkosti jejich bydliště – praktická forma environmentální výchovy s využitím reálného městského prostředí. Domníváme se, že právě zaměření na lokální témata, konkrétní problémy, které město řeší, může posloužit jako základ pro chápání těch globálnějších problémů nejen v ochraně životního prostředí.

Naším cílem je zvýšit zájem dětí o prostředí, ve kterém žijí, o místa, která možná bez povšimnutí míjejí při cestě do školy.

Proto zapojení škol hraje v projektu velmi významnou roli. V rámci našeho environmentálního projektu se děti stanou správci, resp. patrony nad vybranými lokalitami ve městě. Principem patronátu lokality je osvěta a zájem o životní prostředí. Patroni budou ve vybrané lokalitě např. mapovat její ekosystém, provádět úklidové akce, pozorovat život zvířat nebo se jí budou snažit nějak zpříjemnit, např. výsadbou keřů či rostlin. Projekt je založen na vzájemné spolupráci mezi školami, podniky a veřejnou správou. V rámci projektu jsou proto plánovány i exkurze po městských organizacích podílejících se na čistém životním prostředí ve městě.

Chcete se k nám připojit? Není nic snadnějšího, než nás kontaktovat.

„Blíž k přírodě, blíž k sobě“
Naši partneři
ORLEN Unipetrol Město Most Technické služby Most SčVK