15. ZŠ

Zpět na seznam patronů

Profil školy
Základní škola se nachází uprostřed sídliště Výsluní, jedná se o středně velkou školou obklopenou panelovými domy. Škola zaujímá významné místo v projektu „Škola podporující zdraví“. Je založena na principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví je založen na třech pilířích:

  • pohoda prostředí
  • zdravé učení
  • otevřené partnerství

V areálu školy je několik ploch zeleně, které jsou osázeny listnatými, jehličnatými stromy, keři a motýlí loukou. Některé z těchto ploch využívají žáci školní družiny k relaxačním činnostem. V areálu školy se vyskytují různé druhy zvířat - ptáci, hmyz i zajíci.

Patroni
Do projektu MOST k přírodě je zapojen kolektiv školní družiny pod vedením paní vychovatelky Ivany Lhotákové. Žáci plánují v rámci projektu pečovat o zeleň v areálu a okolí školy - výsadbu květin před vstupy do školy, výrobu budek a krmítek pro ptáky a také hmyzích domečků. Žáci by také chtěli v příštím školním roce vyrobit cedulky s názvy stromů, které se nacházejí na jejich pozemku.

Spravovaná lokalita
Kolektiv školní družiny se bude starat o svůj školní areál a přilehlé okolí.

Plánované aktivity
Ve školním roce 2022/2023 se kolektiv vypraví na exkurzi na ČOV Most - Chanov.

Naši partneři
ORLEN Unipetrol Město Most Technické služby Most SčVK