11. ZŠ

Zpět na seznam patronů

Profil školy
11. Základní škola leží v panelákové sídlištní výstavbě nedaleko centra města Mostu. Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje školu 589 žáků. Výhodou školy je její rozsáhlý areál, který tvoří rekreační plochy se vzrostlou zelení a nově zrekonstruované hřiště s atletickou dráhou a řadou dalších sportovišť. ŠVP je založen na Platónově myšlence: "Výchova by se měla uskutečňovat skrze umění". Navazuje na dlouholetý školní projekt výuky rozšířené hudební a výtvarné výchovy, kde vedle tříd s tímto zaměřením jsou i třídy standardní.

Patroni
Do projektu MOST k přírodě je zapojena třída 6.C., která je třídou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Velice ráda se zapojuje do různých ekologických programů a projektů spojených s enviromentální tématikou. Ve třídě je mnoho nadšených ekologů, kteří navštěvují nebo v minulosti navštěvovali kroužky zaměřené na problematiku ochrany životního prostředí.
Představení Patronů a jejich lokality - https://youtu.be/YeEFBJHIEd0 a ještě zde - https://youtu.be/5OvrpqrlSHw

Spravovaná lokalita
Šesťáci se rozhodli spravovat školní zahradu a parkové plochy u městského divadla.

Plánované aktivity
Ve školním roce 2022/2023 bude kolektiv 6.C bude vysazovat letničky do záhonů u městského divadla.

Naši partneři
ORLEN Unipetrol Město Most Technické služby Most SčVK