1. ZŠ

Zpět na seznam patronů

Profil školy
Základní škola s 1. a 2. stupněm, jež se profiluje jako škola se zaměřením na environmentální výchovu. Mottem, zvoleným pro vlastní školní vzdělávací program, podle něhož škola své žáky vzdělává, jsou slova významného stoupence a propagátora principu udržitelného rozvoje Josefa Vavrouška: „Žijme tak, abychom při uspokojování svých potřeb neomezovali práva těch, co přijdou po nás.“

Patroni
Do projektu MOST k přírodě je zapojen kolektiv třídy 2. A pod vedením Mgr. Lenky Černé.
Představení Patronů a jejich lokality - https://youtu.be/lK9ZkicC3-4

Spravovaná lokalita
Kolektiv školní družiny se bude starat o nedaleký vrch Ressl.

Plánované aktivity
Ve školním roce 2022/2023 bude kolektiv druháků uklízet na Resslu, akce proběhne v rámci celorepublikové kampaně Ukliďme Česko.

Naši partneři
ORLEN Unipetrol Město Most Technické služby Most SčVK