7. ZŠ

Zpět na seznam patronů

Profil školy
Základní škola má 28. tříd a 2 přípravné třídy. Vyučování žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu "Křišťálová škola". Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech školního vzdělávacího programu. Škola organizuje pravidelně celoškolní aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání. Ve škole probíhá celoročně sběr papíru. Žáci jsou též vedeni k třídění odpadu. Na chodbách školy jsou umístěny sběrné nádoby pro třídění odpadu.

Patroni
Do projektu MOST k přírodě je zapojen kolektiv třídy 5. C pod vedením Mgr. Martiny Korandové.

Spravovaná lokalita
Kolektiv páťáků se bude starat o část vrchu Šibeník.

Plánované aktivity
Do projektu kolektiv 5. C vstoupil úklidovou akcí na své vybrané lokalitě.

Naši partneři
ORLEN Unipetrol Město Most Technické služby Most SčVK